فحش ناموسی ویژه کودکان

یه مد جدید تو  ایران  راه  افتاده که  ملت  میان بخاطر ساختن یه کلیپ داب اسمش ۲ دقیقه ای  و خندیدن  ۱۰ ثانیه ای به بچه هاشون فحش ناموسی یاد میدن !!

حالا خودشونم بعد از این که کل فامیل و در وهمسایه از این هنرنمایی و خلقیاتشون مستفیض شدن و دیگه داشت تکراری میشد حالا یه بساطی  داران تا اینو از سره بچه بندازن!!! واقعا هنر نیز ز ایرانیان هست و بست.. چنان کو که فردوسی گیرد به شصت  :دی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.