اگه دوزاریت نیفتاد دیگه بیخیالش شو !!!ا

یه جک یا شوخی رو اگه همون بار اول که شنیدی گرفتی و فهمیدی چی شد که خوبه ، ولی اگر نفهمیدی دیگه هی پیله نشو به طرف که اونم مجبور بشه توضیح بده برات ، شوخی توضیح دادنی نیست .. توضیح دادن جک هیچ خنده ای نداره ، طرف گوینده رو هم شبیه احمقا جلوه میده

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s